Index  Aanverwante Producten

Introductie Aanverwante Producten

mcs is als "de effectieve schakel naar brandbeveilging"een totaalleverancier op het gebied van brandbeveiliging en brandveiligheid.

Naast de productgroepen Branddetectie, Ontruimingsalarmering, Brandventilatie en Natuurlijke ventilatie, zijn er dus nog diverse producten die het leveringsprogramma compleet maken. Deze producten zijn opgenomen onder Aanverwante Producten. 

De producten die onder deze groep vallen zijn o.a.:

Blusmiddelen

Hieronder valt het leveren (onder eigen label) van de zogenaamde draagbare blustoestellen in diverse soorten blusmiddel en grootte. Maar ook brandslanghaspels met alle toebehoren, droge blusleidingen en diverse andere aan blussen gerelateerde producten.

Noodverlichting

Bij noodverlichting dient met namen gedacht te worden aan decentrale vluchtwegsignalering en noodverlichting armaturen.

Vluchtweg signalering:

Is de signalering die meestal uitgevoerd wordt door middel van continu brandende armaturen, om aan te geven via welke route bij een calamiteit het gebouw verlaten kan worden.

Noodverlichting:

Dit zijn de armaturen die o.a. bij het wegvallen van de normale verlichting als gevolg van een calamiteit inschakelen om er zodoende voor te zorgen dat vluchtende personen hun weg naar een veilige plaats kunnen vinden

Pictogrammen

Dit zijn de aanwijsbordjes die aangeven waar zich bepaalde veiligheidsmiddelen bevinden, zoals brandblussers, brandslanghaspels, handbrandmelders, etc. Maar dit kan ook niet direct verlichte vluchtweg signalering zijn. mcs levert voor een hogere veiligheid pictorgrammen van fluorescerend materiaal, zodat deze bij het wegvallen van de verlichting nog zichtbaar zijn. Diverse andere fluorescerende veiligheidsmaterialen behoren eveneens tot het leveringsprogramma.

Brandweer kluizen en buizen

Dit zijn de sleutel depots waarin zich de toegangssleutel van het object bevindt, zodat de brandweer of bewakingsdienst op een snelle en nette manier het object kan betreden bij een calamiteit.

Rookschakelaars

Hieronder vallen systemen om deuren in brand- en rookwerende scheidingen die in normaal gebruik open staan, automatische te laten sluiten bij aanwezigheid van rook ter plaatsen van de betreffende deur. Vaak zijn deze al autonome stand-alone systemen uitgevoerd, maar kunnen ook een geintegreerd onderdeel van een brandmeldinstallatie zijn.

Sprinklermelding

Voor sprinklermelding dient in deze met namen gedacht te worden aan sprinkler meld centrales (SMC) gecombineerd met de brand meld centrale (BMC), maar ook als op zich staande centrale.

Personen zoek installatie (PZI)

Dze worden gebruikt om stille alarmering met behulp van Pagers of Dect telefoons te realiseren. Wij kunnen deze complete systemen verzorgen maar ook de koppeling op basis van het ESPA 4.4.4. protocol behoort tot de mogelijkheden